THK 滚珠丝杠_目录

在全亚洲开展业务的制造行业的基础

科汇网 TECH DIRECTORY China

THK 滚珠丝杠

目录图片

产品、服务信息

  • 滚珠丝杠 滚珠丝杠
    • 目录

    滚珠丝杠是一种高效进给丝杠,其滚珠在丝杠丝杆轴与螺母之间滚动。

公司信息

THK (China) Co., Ltd. (Shanghai Office) THK (China) Co., Ltd. (Shanghai Office)
  • 目录
  • 招聘代理商

类型

推荐

PAGE TOP