Mimasa Industry Corporation “Corplate Guide”_目录

立足于中国,在全亚洲开展业务的制造行业的基础

科汇网 TECH DIRECTORY China

Mimasa Industry Corporation “Corplate Guide”

目录图片

产品、服务信息

公司信息

Mimasa Industry Corporation Mimasa Industry Corporation
  • 目录

主要客户

(株)岛津制作所,(株)岛精机制作所,大金工业(株)、寺崎电气产业(株)、东洋电机制造(株)、Nabtesco(株)、日本电产Shimpo(株)、松下焊接(株)、(株)日立IE系统、日立viamechanics,富士技术(株)、富士电机(株)、(株)堀场制作所,吉城电子工业(株)

类型

推荐

PAGE TOP