PARALLEL TWIN-SPINDLE,TWIN-TURRET PRECISION CNC LATHE “L5T-W-NCL”_目录

立足于中国,在全亚洲开展业务的制造行业的基础

科汇网 TECH DIRECTORY China

PARALLEL TWIN-SPINDLE,TWIN-TURRET PRECISION CNC LATHE “L5T-W-NCL”

目录图片

产品、服务信息

公司信息

TAKAHASHI MACHINERY CO., LTD. TAKAHASHI MACHINERY CO., LTD.
  • 目录
  • 招聘代理商

类型

推荐

PAGE TOP